De uitdaging voor Beek

Onze woningvoorraad zal zich moeten aanpassen

De Beekse woningmarkt staat aan de vooravond van grote veranderingen

Het aantal inwoners laat de komende tien jaar een dalende trend zien, terwijl de gemiddelde leeftijd steeds verder stijgt. Naar verwachting is in 2035 meer dan de helft van de Beekenaren 65 jaar of ouder. De vraag naar levensloopbestendige woningen zal fors toenemen, terwijl de Beekse woningvoorraad voor 75 procent uit eengezinswoningen bestaat. Woonwensen veranderen en de Beekse woningvoorraad moet zich daarop gaan aanpassen.

Dat is bepaald geen eenvoudige opgave. Want de Beekse woningmarkt is in handen van huiseigenaren (68 procent van de woningvoorraad) en de woningbouwcorporatie (32 procent van de woningvoorraad).

Daarom moeten we onze woonuitdagingen samen oppakken. We doen een oproep aan iedereen om mee te denken en mee te bouwen aan Beek. Van huiseigenaar tot makelaar en projectontwikkelaar tot huurdersvereniging.

Samen bouwen aan Beek?

Een campagne vóór
en dóór de inwoners van Beek

Het is belangrijk om nu te bouwen aan de toekomst

Samen zorgen we dat Beek een fijne woonplek blijft