Ralph Diederen, wethouder wonen

Samen bouwen aan Beek!

“Beek is een prachtige gemeente om in te wonen. In onze gemeente wonen iets minder dan 16.000 mensen in een centrum met stadse allures of in een van de oude landelijke kernen. Momenteel is de woningmarkt overspannen en rijzen de huizenprijzen de pan uit. Maar die trend gaat zich in de komende tien jaar helaas keren.

Krimp en vergrijzing liggen op de loer. Onze inwoners worden ouder. Is nu ongeveer een kwart van onze inwoners ouder dan 65 jaar, over ruim tien jaar is dat meer dan de helft. Daardoor zullen de woonwensen van onze inwoners ingrijpend gaan veranderen. De behoefte aan levensloopbestendige woningen zal fors stijgen en de behoefte aan eengezinswoningen dalen. We zullen onze woonvoorraad moeten aanpassen en dat is bepaald geen gemakkelijke opgave.

De grootste uitdaging die voor ons ligt is dat we het samen moeten doen. Want van de Beekse woningvoorraad is maar liefst 68 procent in handen van huiseigenaren. De overige 32 procent wordt verhuurd. En ongebreideld bijbouwen is geen optie. Zeker niet als we de waardevastheid en verkoopbaarheid van de huidige woningvoorraad willen behouden. Dus willen we onze uitdagingen het hoofd bieden dan hebben we daar iedereen bij nodig: huiseigenaren, corporaties, huurdersverenigingen, gemeente, provincie, architecten, projectontwikkelaars, makelaars en ga zo maar door.

Ik nodig iedereen van harte uit om de uitdagingen voor onze woningmarkt samen op te pakken. Laten we onze ideeën te delen, elkaar inspireren, standpunten uitwisselen, projecten opzetten en daadwerkelijk aan de slag gaan. Samen bouwen aan Beek!”