Een fijne plek om te wonen voor nu en in de toekomst!

Komen starters ook aan bod
op de woningmarkt?

Bouwen aan Beek,
dat doen we samen!

Ik verbeter mijn woning
voor nu en voor later!

Samen bouwen aan Beek Spaubeek Neerbeek Kelmond Genhout Geverik

Inspirerende
woon- en bouw-
projecten op de kaart

Lezen we hier binnenkort jouw woonverhaal?

In de gemeente Beek staan op dit moment 7450 woningen
0
68% van de Beekse woningvoorraad is in handen van huisbezitters
0 %
Als we niets doen komen we in 2035 1800 levensloopbestendige woningen tekort
0
"ONZE INWONERS WORDEN steeds OUDER. WOONWENSEN gaan INGRIJPEND VERANDEREN".
Ralph Diederen
Wethouder wonen